AMD Postać sucha

Ten typ zwyrodnienia obejmuje ok. 90% przypadków AMD. Najczęściej jest ono wynikiem wolno postępującego zaniku nabłonka barwnikowego, obumierania komórek odpowiedzialnych za prawidłowe odbieranie wrażeń wzrokowych (fotoreceptorów) oraz pogarszające się funkcjonowanie siatkówki (komórek nabłonka barwnikowego i choriokapilarów). Postać ta objawia się stopniowym pogorszeniem widzenia o małym lub średnim nasileniu i jest to rozpięte w czasie przez okres kilku miesięcy a nawet wielu lat.

Zmiany zwyrodnieniowe mogą występować w jednym lub w obu oczach, ale najczęściej rozmieszczone są symetrycznie.

Close Menu