Przydatne adresy

Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu

ul. Weilgla 5
50-981 Wrocław
Telefon: 71 76 60 373

Klinika Okulistyki we Wrocławiu

ul. Borowska 213, budynek A, II piętro
51-646 Wrocław
Telefon: 71 736 4300

Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny

ul. Stawowa 12/3
50-018 Wrocław
Telefon: 71 344 42 27

Poradnia Onkologiczna – rejestracja telefoniczna

ul. Kopernika 38
31-501 Kraków
Telefon: 12 424 75 55

Katedra i Klinika Okulistyki Akademii Medycznej w Warszawie
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny

ul. Sierakowskiego 132
03-709 Warszawa
Telefon: 22 618 63 53
prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik

Close Menu